Home > Plakat typer > Flytrafikk

Flytrafikk

Flytider er en ferdig løsning som lar deg vise flytider fra hele Norge og Europa med både avganger og ankomster. Løsningen henter live info fra Avinor. Helautomatisk løsning for flytider (letis) for hvilken som helst flyplass i hele verden. Kan vises på stående og liggende skjermer.

.