Home > Komme i gang > Hvordan endre spilleliste i bruk?

Hvordan endre spilleliste i bruk?

Menypunktet «Players» gir deg oversikt over alle playerne som er tilkoblet din konto. Her velger du Playeren du vil endre spilleliste på og i rullemenyen velger du den nye spillelisten du vil skal vises på skjermen din. Oppdateringen skjer innen få minutter.
.